Verkoop

De begeleiding van de verkoop van een woning begin ik altijd met een kennismakingsgesprek. Dat gesprek verplicht tot niets. We nemen dan het hele proces van verkopen door. Als we overeenkomen om samen door te gaan, ga ik de woning zo goed mogelijk presenteren. Een goede professionele fotograaf maakt de foto's en we laten plattegronden maken in 2D en 3D. De beschrijving van de woning maak ik in het Nederlands en Engels. We beslissen samen over een vraagprijs. Daarna zetten we de presentatie op de meest bezochte websites, zoals Funda, Jaap, Pararius.

Dan volgen de bezichtigingen, waarbij ik de gegadigden rondleid door de woning en alle vragen beantwoord. Naar aanleiding van de bezichtigingen overleg ik met de verkoper over het vervolgtraject. Dan ga ik in onderhandeling met de geïnteresseerde koper. Uiteindelijk leidt dit tot een overeenkomst, die bij de notaris wordt bekrachtigd in een koopaktovereenkomst.

Tenslotte inspecteren we samen met de verkoper de woning, vlak voor het ondertekenen van de leveringsakte bij de notaris. Na overhandiging van de sleutels is de woning officieel van iemand anders.

 

Verkoop